donderdag 14 maart 2013

Belgié: klacht tegen Procureur des Konings van Antwerpen Herman Dams


                                                                              Antwerpen, 12 maart  2013                                                                                                                          

Betreft : Moiseenko / klacht

Geachte Procureur-Generaal,

Ik, ondergetekende, MOISEENKO Luydmila, wonende te **** Antwerpen, *****,  wend mij tot u met een klacht tegen Procureur des Konings van Antwerpen Herman Dams.

Op 18 januari 2011 heb ik een klachtschrift overgemaakt in handen van Procureur des Konings van Antwerpen wegens mijn vermoeden van seksueel misbruik van mijn minderjarige kleinzoon K. D. door diens vader K. R.

Naar aanleiding van deze klachtschrift werd ik gehoord door de diensten van de Jeugdbrigade op 5 februari 2011. Hiervan werd proces-verbaal opgemaakt, gekend onder het notitienummer AN.37.LB.018280/2011; kopie van dit verhoor (1-e pagina) in bijlage toegevoegd.

Mijn kleinzoon werd tijdens de nacht van 25.02 op 26.02.2011 medisch onderzocht vanwege duidelijk zichtbare tekenen van seksuele misbruiken (na 1 week van verblijf bij vader) met gebruik van de Seksuele Agressie Set en er werd proces-verbaal opgemaakt, gekend onder het notitienummer 37.LB.02940611. Tevens heb ik fotobewijzen van het seksueel misbruik van mijn minderjarige kleinzoon aan het Parket bezorgd (dit kunt u in het verhoor lezen). Mijn fotogeheugenkaart kreeg ik niet terug en ook niet het ondergoed en beertje van mijn kleinzoon (welke ik opnieuw terug vorder). Dit teneinde om mij geen kans te geven om een bijkomend onafhankelijk onderzoek te laten opstarten. Ik heb ook nooit een kopie van het resultaat van medisch onderzoek gekregen of gezien hoewel heb ik er Procureur des Konings om heb gevraagd; kopien van verhoor en doktersbrief in bijlage toegevoegd.
                            
    
     
Na een week nam ik telefonisch contact op met politieagent Sarah Ahda (Lokale Recherche, Mareestraat 1, Antwerpen) die mij liet weten dat K. R. niet onder verdenking werd gesteld en dat ze een PV gingen opstellen tegen mijn dochter.

Ik ben zeker dat sexueel misbruik van D. gebeurt in huis van zijn vader en dat moest ik bewijzen. Daarom ging ik op maandag 9 mei 2011 naar de school van D., want hij verbleef toen vanaf vrijdag 6 mei 2011 terug bij zijn vader.  D. was op school. De kinderen op dit moment, toen kwam ik, stonden in WC en ik kon gemakkelijk zijn poep nakijken. Wat ik zag, waren duidelijke sporen van sexueel misbruik. Zonder één seconde te twijfelen heb ik de nummers 101 en 100 gebeld.

Toen de ambulance kwam, zei ambulanceverpleger tegen mij dat het kind in het ziekenhuis door een arts moest onderzocht worden omdat hijzelf hiervoor niet bevoegd was. Daarna kwam er een politiewagen. De politieagenten begonnen te bellen en kregen een bevel, ik vermoed, om kindje naar ziekenhuis te brengen in geval als hij geen sporen van seksueel misbruik heeft (om valse oproep tegen mij te noteren). De ambulanceverpleger moest dan zelf mijn kleinkind in de school onderzoeken (ik kreeg verbod tijdens de onderzoek ook daar zijn!), maar heeft seksueel misbruik bij het kind vastgesteld. Ik heb dat zelf gehoord van de politievrouw, die met haar collega sprak en ze zei nog dat ze niet te weten wat ze nu moest doen, waarop haar collega antwoordde "Chef bellen". Ze deed wat haar collega zei en belde naar de Chef. Dan de ambulanceverpleger werd door politie weggestuurd in plaats van mijn kleinzoon naar ziekenhuis te brengen en daar door de artsen laten onderzoeken. Daarna werd een proces-verbaal opgemaakt, maar de politieagent schreef geen woord over gekomende ambulance en onderzoek door ambulanceverpleger. Ik was in shock van wat er gebeurde en heb verhoor ondertekend. Dit proces-verbaal gekend onder het notitienummer 37.99.34/11; kopie van dit verhoor in bijlage toegevoegd.

De Chef van de politie is nadien zelf naar school gekomen om tegen mij te zeggen dat er geen sexueel misbruik werd vastgesteld en dat hij tegen mij proces-verbaal zal opmaken als ik stop niet.

Een week later werd mijn dochter gebeld door de politieagent Sarah Ahda die zei dat door verbod van Procureur ik mijn kleinkind niet meer mag zien anders wordt mijn kleinzoon van mijn dochter afgenomen. Toen heb ik zelf naar de politie gebeld waar ik hetzelfde antwoord kreeg; opnames hiervan op CD in bijlage toegevoegd.


Dossiers AN.37.LB.018280/2011 en 37.99.34/11 werden onwettelijk geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen en die werden gedekt door Procureur des Konings; kopies van berichten over geseponeerde dossiers in bijlage toegevoegd.

 Dossier 37.LB.02940611 eindigde met de zitting in de Rechtbank. Hiervoor werd ik niet uitgenodigd en kon ik aldus niet aanwezig zijn. Ik vernam over de datum van de zitting pas veel later. Bijgevolg werd mij de mogelijkheid om de bewijzen die ik voorzien had om te tonen ontnomen. Per definitie oordeelde de Rechtbank dat mijn kleinzoon niet in gevaar was (ik heb geen besslissing in mijn handen gekregen). Dus, moet hij twee weken per maand met zijn vader wonen, terwijl seksueel misbruik door twee artsen (kinderarts en ginecoloog) tijdens de nacht van 25.02 op 26.02.2011 werd vastgesteld (en daarom hebben ze medisch onderzoek met gebruik van de Seksuele Agressie Set gedaan; zie "De set seksuele agressie in het kader van de gerechtelijke procedure" van Prof. G. De Roy: "De SAS werd in het leven geroepen om voor bewijsmateriaal te zorgen bij verkrachting en/of aanrandingen voor zover er sporen aan te treffen zijn")!

Mag ik u vriendelijk doch dringend verzoeken om mijn klacht tegen Procureur des Konings van Antwerpen Herman Dams ter harte te nemen en grondig te laten onderzoeken en hem te bestraffen.

 Hoogachtend
                                        (handtekening)
 Lyudmila Moiseenko

P.S. Kopie van deze klacht (zonder namen van verdachte pedofiel en zijn slachtoffer) wordt eveneens naar verschillende media in Belgie en andere landen gestuurd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bijvoegsel op 04/08/2013:
Ongeveer drie maanden was er geen nieuws in verband met het indiening van mijn klacht tegen procureur des Konings van Antwerpen, maar later werden de ouders van mijn kleinzoon ondergevraagd: in het huis van de moeder van het kind kwam zonder waarschuwing een politieagent en maakte er een verhoor op, en vader - een "verdachte" pedofiel werd opgeroepen voor verhoor door de bevoegde autoriteit. De belangrijkste vraag van de verhoren was of heeft de grootmoeder contacten met haar kleinzoon? (!) Ik ben verzoekster, maar werd niet voor verhoor opgeroepen.
Vanwege het feit dat mijn dochter is buiten Belgié, check
ik haar postbox, er was een brief van Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdbijstand.

Kopie van een brief van een sociale dienst voor jeugdige rechtszaken.Het is in plaats om een ​​onderzoek tegen procureur Herman Dams te openen, die pedofielen beschermt en waartegen mijn klacht werd ingediend, het controlesysteem van België (dat goed beschreven in het dagboek van Anna Sinitsina) een onderzoek geopend om uit te vinden of het communiceert onrustige grootmoeder met haar kleinkind en de situaties ontdekken waarin het controlesysteem kunt krijgen haar te zwijgen! Tot dusver is helpt niet de dreiging van politie om tegen mij proces verbaal te openen (toen probeerde ik in mei vorig jaar mijn kleinzoon te nemen voor een tweede medische onderzoek), noch het verbod van de communicatie met het kind, noch poging tot doodslag van artsen-beulen. Wat zal het Belgische systeem van controle nog komen? In ieder geval, pedoklotzaken (ik weet dat jullie aan het lezen al mijn publicaties), jullie zullen me niet stoppen! Ik weet al dat jullie voor alles klaar zijn, maar ik zal niet moe zijn voor het kind vechten en ik zal de Belgische pedosysteem beschuldigen totdat ik mijn kleinzoon ripp uit van jullie verachtelijke potten! Hoe langer mijn strijd, hoe meer de wereld (vooral door de Russisch-sprekende mensen die wonen in alle delen van de wereld) zal over het Belgisch pedosysteem leren! Maar indien zal iets met mij, of mijn dochter en kleinzoon gebeuren, zal iedereen weten op wiens orde was het gedaan!
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bijvoegsel op 21/08/2013:
 Open prief aan consulent van Sociale Dienst voor Jeugdige rechtszaken:
 
 Geachte Caroline Van Vracem,

Ik ben moeder van
M**** M**** en ik heb vernomen dat de mensen van de Jongeren Welzijn thuis bij mijn dochter kwamen. Maar mijn dochter is afwezig wegens familieomstandigheden. Daarom kon zij niet ook op gesprek 14 augustus 2013 zijn (de brief heb ik in haar brievenbus gevonden). De vader van het kind R**** K**** was op de hoogte gebracht dat ze moet afreizen en ik vind heel raar dat in afwezigheid van mijn dochter de activiteit van alle jongerendiensten (jongerenwelzijn en de jeugdrechbank die opdracht aan jullie - Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdbijstand gave om maatschappelijk onderzoek op te stellen omtrent het kind D**** K****) geïntensiveerd.

Ik weet dat de vader van het kind een plan heeft om het kindje
weg te nemen van de moeder. R**** bood al vroeger 10.000 euro aan mijn dochter en ze heeft er geweigerd. Nu heb ik verdenkingen dat R**** het kind wilt krijgen via de jeugdrechtbank, waarin bestuurt Procureur des Konings van Antwerpen Herman Dams (tegen wie heb ik al klacht aan Procureur-Generaal ingediend in verband met toedekking van pedofiliezaak).

Met vriendelijke groeten,                             20.08.2013
Lyudmila Moiseenko.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten